English

علامه سیدمحمد فرزان

قرآن‌پژوه، نقاد ادبی فقه و اصول حوزه

زادروز: 1273

زادگاه: بیرجند

وفات: 23 فروردین 1349

محل دفن: تهران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 29 آبان 1398  ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد