English

سیدمحمد نقیب‌العطاس

فیلسوف و اسلام شناس

زادروز: 13 شهریور 1310

زادگاه: مالزی

وفات:  -

محل دفن:  -

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 11 اردیبهشت 1381ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد