English

حسن انوری

استاد زبان و ادبیات فارسی

زادروز: 10 اسفند 1312

زادگاه: تکاب

وفات: -

محل دفن: -

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 31 فروردین 1393ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد